وبلاگ فست پیک آیتم

داستان هیرو های Dota2 هیرو Sniper

📢 داستان هیرو های دوتا2 : 📋 نام هیرو : Kardel Sharpeye, the Sniper ✊️ شعار هیرو :“Now that’s what I call stopping power.”این چیزیه که من بهش میگم قدرت نگه دارنده. 📝 داستان هیرو :کاردل چشم تیز در اعماق دره های کوهستانی نولن جایی…

داستان هیرو های Dota2 هیرو DarkWillow

‌📋 نام هیرو : Mireska Sunbreeze, the Dark Willow🔖معنی: بید تیره ✊️ شعار هیرو :Let’s have some fun, shall we?بیاین یکم خوش بگذرونیم،میتونیم؟ 📝 داستان هیرو:بچه ها عاشق تعریف کردن داستان ها درباره ماجراجویی های پری ها هستند ولی نمی دانند که اکثر این پری…

داستان Hero های Dota2 هیرو Venomancer

📋 نام هیرو : Lesale Deathbringer, the Venomancer ✊️ شعار هیرو :“No necromancer shall raise what the venomancer puts down.”حتی هیچ جادوگری نمیتواند آنچه را که venomancer از بین برده را جان تازه ببخشد. 📝 داستان هیرو :در جنگل های اسیدی جزیره جیدی، سموم در…