وبلاگ فست پیک آیتم

داستان Hero های Dota2 هیرو Leshrac

‌‌📋 نام هیرو :Leshrac, the Tormented Soul ✊️ شعار هیرو :Imbalance demands it.📝 داستان هیرو:Leshrac روح عذاب دیده، یک موجودی است که از قلب طبیعت جدا شده است، یک موجود محدود که نیمی از وجود آن در یک جهان و نیمی دیگردر جهان دیگر است.ذهن…

توضیحات پچ ۷.۲۷ DOTA2

خلاصه پچ ۷.۲۷🔥دو ایتم Blitz Knuckles و Voodoo Mask به بازی اضافه شدند🔥کشتن هیرو ها حالا XP بیشتری میده🔥گرفتن Kill هیرو ها حالا گلد بیشتری میده🔥گلدی که بصورت Passive به شما اضافه میشد از ۸۵ در دقیقه به ۹۵ در دقیقه افزایش یافت🔥پول حاصل از…

داستان Hero های Dota2 هیرو Oracle

‌‌📋 نام هیرو :Nerif, the Oracle ✊️ شعار هیرو :I have an end in mind for you📝 داستان هیرو:صعودکنندگان به صندلی بزرگ سیموری ، اوراکل های خود را به طور اختصاصی از عاج اینکوباریوم در ارتفاعات مقدس زیلوت، با پیش پرداخت جنین در دوران حاملگی…

داستان Hero های Dota2 هیرو Mars

‌‌📋 نام هیرو :Mars, the First Son of Heaven ✊️ شعار هیرو :To those behind, rally! To those ahead, kneel. 📝 داستان هیرو :مارس، اولین پسر بهشت، زمان بسیار طولانی را صرف جنگ های بی پایان کرد و جنگ های بیشماری که تحت نام او…

داستان Hero های Dota2 هیرو Shadowshaman

‌‌📋 نام هیرو : Rhasta, the Shadow Shaman ✊️ شعار هیرو : I am the intermediary between life and death 📝 داستان هیرو: او که در تپه های زخمی به دنیا آمد جوانی بود که توسط مسافران نگهداری می شد. برای دو سکه مسی او…

داستان Hero های Dota2 هیرو Warlock

‌‌📋 نام هیرو : Demnok Lannik, the Warlock ✊️ شعار هیرو : Chaos comes at my command! 📝 داستان هیرو: به عنوان سرپرست رئیسان و مالکان آرشیو آکادمی اولتمیر ، دمنوک لانیک همواره به دنبال کتیبه های ممنوعه و کمیاب بود.هیچ معبد نفرین شده ای…