وبلاگ فست پیک آیتم – ۲۰۲۲ – ژوئن – ۹

روز: ژوئن 9, 2022

BATTLE REPORT UPDATE

DOTA PLUS SUMMER 2022 به‌روزرسانی امروز در واقع  به‌ روزرسانی فصلی دوتا پلاس را در بر دارد و از این فرصت برای رونمایی بیشتر استفاده کرده ایم. جزئیات عملکرد خود را در تمام مسابقات فصل…