وبلاگ فست پیک آیتم – دوتا

دسته: دوتا

افسانه ای بنام Dota 2

در افسانه ای که برای بازی دوتا2 درنظر گرفته شده جهان به دو قسمت عمده تقسیم می شود.    قسمت اولی هستی یا واقعیت  قسمت دوم نیستی یا عدم وجود   ما اینجا به تشریح…