وبلاگ فست پیک آیتم

آموزش هیروی Wraith King

Ostarion ، Wraith King ، یک قهرمان قدرت طلسم است ، همچنین یک تانک و مخزن نیز دارد که قادر به مقابله و آسیب های زیادی است. تناسخ بدنام او به پادشاه Wraith اجازه می دهد تا پس از مرگ دوباره قیام کند ، مانند…

داستان Hero های Dota2 هیرو Grimstroke

‌‌📋 نام هیرو : Grimstroke ✊️ شعار هیرو : I’ll paint this world as I see fit. 📝 داستان هیرو : Grimstroke که فردی خوش قیافه، ماهر، مکار و ظالم می باشد نیروهای فاسد و ترسناک خود را از طریق جوهر نامقدس از قلم مرموز…

داستان Hero های Dota2 هیرو Void Spirit

📋 نام هیرو : Inai, the Void Spirit ✊️ شعار هیرو : – 📝 داستان هیرو : مسیر این درگیری ها از سال های قبل مشخص شده بودهیچ یک از ارواح باستانی هرگز نتوانستند که ذهن و تدبیر قدیمی ترین روح باستانی یعنی اینای ملقب…

داستان Hero های Dota2 هیرو QOP

📋 نام هیرو : Akasha, the Queen of Pain ✊️ شعار هیرو : They say pain is all in the mind, but they’re wrong: It’s all in my hands. 📝 داستان هیرو : پادشاه الزه حسی والایی برای لمس درد داشت، درد ممنوعه. برای یک…

داستان Hero های Dota2 هیرو WitchDoctor

📋 نام هیرو : Zharvakko, the Witch Doctor   ✊️ شعار هیرو : Malpractice makes perfect.   📝 داستان هیرو : انسانی شبح مانند رو به جلو تلوتلوخوران حرکت می کند.با تصویر و اعضای نامتقارن، به شکل بد راه می رود و با خستگی ناپذیر…

داستان Hero های Dota2 هیرو Zeus

‌‌📋 نام هیرو : Zeus, the Lord of Heaven ✊️ شعار هیرو : Immortality was overrated. This is much more interesting. 📝 داستان هیرو : خدای بهشت ها، پدر خدایان،zeus با تمام قهرمانان طوری رفتار می کند که انگار آنها فرزندان ناخلف و وحشی هستند.پس…