وبلاگ فست پیک آیتم

داستان Hero های Dota2 هیرو Morphiling

📋 نام هیرو : Morphiling ✊️ شعار هیرو : Play “You only miss the water when the well runs dry.” 📝 نام هیرو: برای قرون تاریکی که ستاره دنباله دار در حال گردش بود.گلوله بزرگی از یخ که توسط خورشید در بند بود و تحت نیروی…

داستان Hero های Dota2 هیرو NagaSiren

“I sing the Siren song of war.” من اواز سیرن جنگ رو میخونم 📝 داستان هیرو: در بین محافظین درجه بالا اسلیترین یک پیمان رسمی قبل از هر جنگ وجود دارد: هیچ وقت یک اسلیترین شکست نمی خورد.در واقع این جمله برابر با قسم بزرگ…

افسانه ای بنام Dota 2

در افسانه ای که برای بازی دوتا2 درنظر گرفته شده جهان به دو قسمت عمده تقسیم می شود.    قسمت اولی هستی یا واقعیت  قسمت دوم نیستی یا عدم وجود   ما اینجا به تشریح مختصر این دو قسمت می پردازیم و کمی راجبه آنها…